Lenktynės | E. M. Goldratt, R. E. Fox

Geriausia verslo knyga universitete

Kaip valdoma gamybinė įmonė ir lenktynės joje

Dar studijuodamas universitete skaičiau Goldratt knygą "Tikslas". Tuomet sakiau, kad tai vienas geriausių mano skaitytų romanų, kuriame kalbama apie gamybą ir verslo organizavimą.

Šį kartą į rankas paėmiau to paties autoriaus “Lenktynės”. Nors knyga koncentruota į gamybinės įmonės valdymą, joje atradau praktiškai pritaikomų idėjų ir paslaugų srityje.


Nepaliaujamas gamintojų kokybės siekimas

Truputis istorijos. Iki 1970 m. gamyklos skaičiuodavo išeigą, kuri reiškė, kad daugiau kaip 10% detalių keliaudavo į atliekas. Aštuntajame dešimtmetyje pradėtas naudoti žodis “brokas” norint pabrėžti, kad nukreipiamas dėmesys nuo gerų detalių prie nekokybiškų. Patobulinimai padėjo nuostolius sumažinti iki mažiau nei 10%. 1980 metais suvokta, kad ir to negana, nes JAV pramonė itin sparčiai pradėjo prarasti savo rinkas. Klasika - japonų skvarba į JAV automobilių rinką. Iš pradžių sudomino vartotojus žema kaina ir ekonomiškumu. Vartotojams pripratus prie automobilių patikimumo, rinkoje įsigaliojo nauji reikalavimai kokybės standartams. JAV automobilių kompanijų pardavimai ir rinkos dalis sumažėjo dėl produkcijos prastesnės kokybės. Rinkoje įsigali nauji standartai, kad brokas neturi viršyti 1%.

Šiandien terminologija yra pasikeitusi dar vieną kartą atliepiant vartotojų poreikį kokybės gerinimui. Pradėta kalbėti apie “nulinį defektingumą”, kurį įvedė japonai. Tai nekokybiškų detalių skaičius milijone. Kitais žodžiais tariant per 15 metų kokybės reikalavimai išaugo net keturiomis eilėmis - dešimtimis tūkstančių kartų. Ko dar reikia vartotojui? Ilgesnio garantinio!

Šiandien tai jau nėra gamybinio verslo privalumas. Tai standartas, kurį privalo gamintojas pasiūlyti savo klientui. O siekiantiems būti geriausiais, verslas privalo pasiūlyti ir greitį bei platų modifikacijų pasirinkimą.


Kaip organizuoti gamybą

Knygoje rašoma, kaip reikia vykdyti gamybinius procesus, pateikiant puikų pavyzdį su kariuomene. Tiek stipriausi, tiek silpniausi kariai, visi kartu turėjo nužygiuoti tam tikrą atstumą per kuo trumpesnį laiką. Visi kariai turėjo sustoti poromis, vienas už kito, taip sudarant didelę eilę. Kilo klausimas, kaip sustatyti karius. Prieita išvados, jog priekyje ir gale turi būti stipriausi, tarpuose statant silpnesnius. Pradžioje žingsniuojantys kariai palaikys tempą, o einantys gale - neleis atsilikti, kadangi darys "spaudimą" nelėtinti žygiavimo greičio. Šią schemą galime perkelti ir į gamybinę sferą, su gamybinėmis mašinomis: tokia sistema, kurioje mašinos veikia pagal tam tikrą sąsają bei apskaičiavimus, o ne tik siekiant vieno įrenginio maksimalaus našumo.

Efektyvų žingsniavimą būnant kalnuose ir komandos paskirstymą jau spėjau pritaikyti ir aš. Rezultatai džiugino, nes keliavome tikrai žymiai greičiau.


Pokyčiai, pokyčiai ir pokyčiai

Knygos pagrindinė mintis - nėra vieno skaičiaus ar rezultato, kuris padaro verslą geriausiu. Kompanijos tikslas turi būti nuolatinis siekis padaryti vis geresnį produktą. Dažnai gamybinės įmonės koncentruojasi į gaunamų žaliavų kiekius ir jų užtikrinimą. Vis dėlto, knygoje rekomenduojama iš pradžių vykdyti gamybos procesų optimizavimą. Įvertinus, kad optimalus darbas pasiektas, įmonei siūloma didinti žaliavas ir planuoti naujus įrengimus. Tuomet vėl viskas iš pradžių - žaliavų ir įrengimų optimizavimas, po to - planavimas. Kuomet gamyba organizuojama po mažą žingsnelį, tai padeda įmonei efektyviau valdyti verslą. Sutaupomi finansai, o produkcija gaminama atitinkamai pagal poreikį. Tuo pačiu nuolat tobulinamas produktas turės didesnę paklausą rinkoje, todėl gaminti reikia tik optimizavus visus procesus ir įvertinus būsimo daikto kokybę.

Lenktynės knyga E M Goldratt


Nuo ko pradėti pirmiausia?

Kyla klausimas, tai nuo ko pradėti pokyčius įmonėje? Grafikų, lentelių pateikimas ir susirinkimų organizavimas šia tema, anot autoriaus, yra tiesiausias kelias į nesėkmę.

Autorius rekomenduoja pradėti nuo diskusijos ir bendro tikslo išsikėlimo - tai puikus pirmas žingsnis siekiant darbo efektyvumo. Reikia visus įmonės darbuotojus "įjungti" į procesą ir skatinti siekti ne tik verslo, bet ir jų pačių gerovės. Papasakoti kokia šių pokyčių prasmė bei reikšmė. Svarbu paminėti, jog tai nėra nauja motyvacijos sistema. Komanda yra pratinama prie pokyčių dėl to, kad be darbuotojų pastangų, viso verslo ir jame dirbančių žmonių gerovė būtų daug mažesnė ilguoju laikotarpiu. Būtent todėl svarbus nuolatinis ir visapusiškas įmonės tobulėjimas.


Pažanga ir laisvė veikti lengvai

Įstrigusi mintis iš knygos- verslas privalo nuolatos siekti daugiau ir labai kritiškai vertinti dabartinę pažangą. Kaip matyti istoriškai, šiandien gali būti lyderis, o rytoj - paskutinis. Pavyzdžiui, Nokia, kai žodžio “telefonas” sinonimas stagnuoja ir vieną dieną tokio telefono tiesiog nebėra.

Nepaisant platesnių galimybių valdant didelę gamybinę įmonę kiekvienas valdomas įrengimas yra ir papildomas rūpestis. Bet koks daiktas, pramoninė mašina ar kompiuteris, turi būti tinkamai prižiūrimas norint pasiekti jo maksimalią naudą. Papildomas jos vienetas yra ne galimybė daugiau pagaminti, o daugiau disbalanso ir mažesnį efektyvumą skatinantis daiktas.

Paslaugų verslas dažnai nepastebi, kad IT ūkio savarankiškas valdymas gali būti kur kas brangesnis, nei jo valdymas pagal poreikį - turėjimas tik tada, kai reikia ir tik tiek, kiek reikia. Visų pirma, nepastebi, nes to nestebi. Antroji priežastis - tai kas yra verslo nuosavybė, nebūtinai turi generuoti pajamas. Verslas neturi laiko realizuoti nereikalingos įrangos, tad ji sensta, kol tampa bevertė ir tik užima vietą. Tuo tarpu, kai verslas nuomojasi įrangą ir dėl tam tikrų pasikeitusių poreikių kompiuteriai tampa nebereikalingi, jis iškart gali jų atsisakyti.


Apibendrinant

Nors mūsų įmonė nedirba gamybos sektoriuje, tačiau mintys apie efektyvų darbų ir komandos organizavimą gali būti pritaikytos ir kitų sričių versluose.

Mintis, kad reikia ne tik rodyti, bet ir gebėti įjungti komandą bendram siekiui nuo šiol bus mano, kaip vadovo, siekiamybė - nepaliaujamai diskutuoti ir drąsinti žengti žingsnį pokyčio link.


Skaitovas

Tautvydas

Vadovauja kompiuterių nuomos įmonei nuo 2015 m. Rašo apie nešiojamus kompiuterius, programas verslui ir knygų apžvalgas.

Kontaktai

Lean Startup metodika | Eric Ries
Startup be marketingo kompanijos